See on peavaluuuringu leht

Olen Tartu Ülikooli psühholoogia osakonna üliõpilane.
Asju ja nähtusi, mida uurida tahaks on muidugi tuhandeid, kuid minu peamised huvisfäärid on bioloogiline- ja sotsiaalpsühholoogia. Täpsemalt siis kroonilise valu neurobioloogia ja seosed isiksuse, emotsioonide, toimetuleku ning keskkonnaga.
Kui te peate võimalikuks osaleda uuringus, mis käsitleb peavalude olemust ja tekkepõhjuseid, siis siin on uuringu küsimustiku täitmise koht.

Ja siin on selle uuringu põhjal tehtud seminaritoo.
Uuring ise aga jätkub minimaalsete muudatustega ja küsimustikku võib täita ka praegu ja edaspidi.
Tänan kõiki, kes kulutasid oma aega ja vastasid küsimustikule.